รางวัลและการรับรอง

รางวัลและการรับรอง

เลาทัน ลูอัส รักษาความสม่ำเสมอในการดำเนินงานซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือ