สมัครงาน

ทำไมต้องร่วมงานกับ เลาทัน ลูอัส

เลาทัน ลูอัส รักษาความสม่ำเสมอในการดำเนินงานซึ่งผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับประเทศและระดับนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือ

กิจกรรมของเรา

เราสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ไม่ว่าจะทั้งในระดับบุคคลและสังคม เช่น การให้พนักงานมารวมตัวเพื่อทำความรู้จัก กระชับความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางกีฬาและศาสนา และอื่นๆ
อีกมากมาย กิจกรรมเหล่านี้ช่วยพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซึ่งมีส่วนโดยตรงในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเป็นทีมและมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท