เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัทของเราแรกเริ่มประกอบธุรกิจในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมผ้าบาติกและอาหารในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ในชื่อ Persekutuan Andil Maskapai Dagang dan Industri “Lim Teck Lee” (Indonesia) หรือที่รู้จักในชื่อ NV Lim Teck Lee (Indonesia) Co.,Ltd. ถัดมาเปลี่ยนชื่อเป็น PT Lautan Luas ในปี พ.ศ. 2508 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (IDX) ในนามบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 ภายใต้ใช้ชื่อ PT Lautan Luas Tbk (LTLS)
เป็นเวลากว่า 70 ปีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการด้านเคมีภัณฑ์และผู้นำด้านการให้บริการคุณภาพสูงในประเทศอินโดนีเซีย
ขณะนี้ เราได้พัฒนาจนกลายมาเป็นผู้จัดจำหน่ายและเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์โดยทำงานร่วมกับบริษัทพันธมิตรระหว่างประเทศมากกว่า 100 ราย จัดหาผลิตภัณฑ์เคมีมากกว่า 1,000 รายการ และให้บริการผู้ใช้ปลายทางทางอุตสาหกรรมราว 2,000 รายทั่วอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เลาทัน ลูอัส มีเครือข่ายการดำเนินงานหลากหลายแห่งด้วยกัน โดยมีสำนักงานใหญ่ในกรุงจาการ์ตา มีสำนักงานสาขา 4 (สี่) แห่ง และสำนักงานตัวแทน 5 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วอินโดนีเซีย และมีสำนักงานภูมิภาค 1 แห่งในสิงคโปร์เพื่อดูแลกิจกรรมของบริษัทในจีน ไทย และเวียดนาม อีกทั้งยังมีโรงงานผลิต 12 แห่งในอินโดนีเซีย โรงงานผลิต 2 แห่งในจีน และโรงงานผลิตเคมีบำบัดน้ำ 1 แห่งในเวียดนาม
พร้อมด้วยบริษัทสาขา 3 แห่งที่ดำเนินธุรกิจและให้บริการสนับสนุน และบริษัทในเครือ 1 แห่งที่ดำเนินธุรกิจด้านบริการห้องปฏิบัติการ ด้านโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านโซลูชันการบำบัดน้ำ
เราเคารพและให้ความสำคัญกับลูกค้า เราจึงวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตของประเทศอินโดนีเซีย ลูกค้าที่เรารัก และสังคม เพื่อรักษามาตรฐานในการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

เกี่ยวกับเรา