Industry

ยางธรรมชาติ

ยางธรรมชาติเป็นหนึ่งในโพลีเมอร์ที่สำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตประจำวัน เพราะยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์มากกว่า 40,000 รายการ ซึ่งถูกใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือผ่าตัด ยางรถยนต์และยางรถยนต์ จุกนมหลอก เสื้อผ้า ของเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย

ประเภท

  • ยางแผ่นรมควัน : RSS
  • ยางแท่ง : TSR,STR
  • ยางก้อนถ้วย
  • น้ำยางข้น

การใช้งาน

Brand We Carry

ช่องทางติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

ซื้อ

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.